16.10.16 MarushiN(熊本 天草)にて行われた “hitotema” にて映像・音響演出で参加しました。
It played live at video / sound production at “hitotema” held at MarushiN (Kumamoto Amakusa) on October 10 2016.